• 20+ jaar ervaring
 • Gratis levering vanaf €100
 • Afhaalbox 24/7
Tip

Geen handige Harry of gebrek aan tijd, wij zorgen op een professionele manier voor de bekleding van uw vijver of zwembad !

Bezoek Polyvijvers

Epoxy BouwharsUV-bestendig

Inhoud

€ 49,85

 • Incl. 21% btw
Productomschrijving
EPOXY BOUWHARS is een 2-componenten transparant UV-stabiel giethars op basis van epoxy.
Epoxyhars is oplosmiddel- en geurvrij. Bovendien is het eenvoudig te verwerken en geeft het een duurzaam eindresultaat. 
Deze bouwhars hecht uitstekend op beton, steen en hout en kan ingezet worden als bindmiddel voor kwarts-, siergrind- of troffelvloeren.
Verwerking
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
 • Beton mag geen cementhuid bevatten. Eventueel aanwezige cementslik dient verwijderd te worden door schuren, stofvrij stralen of etsen. Gaten en scheuren dienen gerepareerd te worden met fijnmortel. Een nieuwe betonvloer moet minimaal 30 dagen oud zijn. 
 • Gladde en dichte ondergronden dient men vooraf te ruwen d.m.v. stofvrij kogelstralen en/of etsen. 
 • Anhydriet gietdekvloeren dient men op te ruwen d.m.v. stralen of schuren. 
Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen!

Omgevingsfactoren
 • De omgevingstemperatuur moet tussen de 5 en 25˚C zijn ( 20°C = optimaal). 
 • De ondergrondtemperatuur moet minimaal 10°C zijn en 3°C boven het dauwpunt liggen. Dit om condensvorming te voorkomen. De vochtigheid van de ondergrond mag maximaal 4% zijn. 
 • De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 60 en 85 % zijn. 
Aanbrengen bouwhars
 • De componenten afzonderlijk afwegen. De mengverhouding is 2:1 gewichtsdelen (2 delen A / 1 deel B).
 • Component A goed oproeren en daarna component B erbij gieten (goed laten uitlekken evt. uitschrapen). Minimaal 3 minuten mengen tot een homogeen geheel d.m.v. een boormachine met mengpropeller of mengarm. Daarna kwartsmix (of troffelzand/grind) toevoegen in de gewenste hoeveelheid en opnieuw mengen tot een homogeen geheel. Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals mengen. Hiermee wordt voorkomen dat onvermengde delen die zich op de bodem of aan de zijkant van de emmer bevinden in de massa terecht komen.
 • Het mengsel overgieten op de vloer en verdelen met een geschikte vlakspaan.
 • Na ca. 16 uur is de bouwhars beloopbaar. Lagere temperaturen vertragen de doorharding.
Productinformatie
Productnummer PS10428.1
Productcategorie Epoxyhars
Technische specificaties
Consistentie Visceus
Houdbaarheid Minstens 12 maanden (in gesloten verpakking onder normale bewaarcondities)
Kleur Violet transparant
Mengverhouding 100:50
Oplosmiddelvrij Ja
Soortelijk gewicht ca. 1,11 Kg/L
Verwerkbaarheidstijd ca. 60 min
 • Hechtgrondering op poreuze ondergronden waarop een kunsthars vloer wordt aangebracht
 • Schraaplaag 
 • Bindmiddel voor kwarts-/troffelvloeren
Wat betreft alle verstrekte informatie wordt onze verantwoordelijkheid beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. De technische - en veiligheidsinformatiebladen dienen voor gebruik te worden gelezen en begrepen. Men kan hieraan echter geen enkele rechten ontlenen betreffende de accuraatheid van de informatie of de verkregen resultaten door het gebruik hiervan. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product te bepalen voor de door gebruiker gewenste toepassing. Bij twijfel dient de gebruiker testen uit te voeren die de geschiktheid van het product aan kunnen tonen.
Technisch informatieblad (TDS) Bouwhars 73.62KB
Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Bouwhars A-component 652.39KB
Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Bouwhars B-component 601KB