• 20+ jaar ervaring
 • Gratis levering vanaf €100
 • Afhaalbox 24/7
Tip

Geen handige Harry of gebrek aan tijd, wij zorgen op een professionele manier voor de bekleding van uw vijver of zwembad !

Bezoek Polyvijvers

Epoxy PrimerEpoPrimer

Inhoud

€ 34,24

 • Incl. 21% btw
Productomschrijving
EPOPRIMER is een 2-componenten oplosmiddelvrije standaard primer op basis van epoxy.
Deze primer hecht uitstekend op beton, steen en hout en is met name geschikt als hechtlaag op cement- en anhydrietgebonden ondergronden.
Bovendien kan hij als schraaplaag worden gebruikt om ondergronden zoals beton en zandcementdekvloeren geëgaliseerd en vloeistofdicht te maken.
Verwerking
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.
 • Beton mag geen cementhuid bevatten. Eventueel aanwezige cementslik dient verwijderd te worden door schuren, stofvrij stralen of etsen. Gaten en scheuren dienen gerepareerd te worden met fijnmortel. Een nieuwe betonvloer moet minimaal 30 dagen oud zijn. 
 • Gladde en dichte ondergronden dient men vooraf te ruwen d.m.v. stofvrij kogelstralen en/of etsen. 
 • Anhydriet gietdekvloeren dient men te ruwen d.m.v. stralen of schuren. 
Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen!

Omgevingsfactoren
 • De omgevingstemperatuur moet tussen de 5 en 25˚C zijn ( 20°C = optimaal). 
 • De ondergrondtemperatuur moet minimaal 10°C zijn en 3°C boven het dauwpunt liggen. Dit om condensvorming te voorkomen. De vochtigheid van de ondergrond mag maximaal 4% zijn. 
 • De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 60 en 85 % zijn. 
Aanbrengen rolcoating
 • De componenten afzonderlijk afwegen. De mengverhouding is 2:1 gewichtsdelen (2 delen A / 1 deel B). 
 • Component A (primer) goed oproeren en daarna component B (harder) erbij gieten (goed laten uitlekken evt. uitschrapen). Minimaal 3 minuten mengen tot een homogeen mengsel d.m.v. een boormachine met mengpropeller of mengarm. Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals mengen. Hiermee wordt voorkomen dat ongemengde delen die zich op de bodem of aan de zijkant van de bus bevinden in de massa terecht komen. 
 • EpoPrimer aanbrengen met een schone vestan vachtroller en/of kwast. Voor de kanten is een platte kwast aan te bevelen. Gebruik altijd nieuwe rollers wanneer het werk wordt onderbroken. De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten bij kamertemperatuur (20°c). 
 • Na ca. 16 uur is de EpoPrimer beloopbaar. Een toplaag / afwerklaag dient binnen 24 uur te worden aangebracht. LET OP! De laag moet na het aanbrengen van de primer gesloten van structuur zijn. Indien men langer wacht dan 24 uur moet het oppervlak licht mechanisch worden opgeruwd en stofvrij worden gemaakt alvorens een nieuwe laag aan te brengen. 

Het verbruik is sterk afhankelijk van de structuur en de poreusheid van de ondergrond en varieert tussen

 • 200 - 500 gr/m² per laag bij gebruik als primer 
 • 500 - 1200 gr/m² bij gebruik als schraaplaag 
Bij een temperatuur van 20°C (lagere temperaturen vertragen de doorharding) is de EpoPrimer beloopbaar na ca. 16 uur, mechanisch belastbaar na 3 - 24 uur en chemisch-/waterbelastbaar na 7 - 24 uur.
Productinformatie
Productnummer PS10198.1
Productcategorie Epoxyhars
Technische specificaties
Consistentie Vloeibaar
Houdbaarheid Minstens 12 maanden (in gesloten verpakking onder normale bewaarcondities)
Inhoud 1 Kg (A = 0,67 Kg + B = 0,33 Kg), 5 Kg (A = 3,35 Kg + B = 1,65 Kg), 10 Kg (A = 6,70 Kg + B = 3,30 Kg)
Kleur Geel transparant
Oplosmiddelvrij Ja
Soortelijk gewicht ca. 1,11 Kg/L
Uithardingstijd ca. 16 uur
Verwerkbaarheidstijd ca. 30 min
 • Onderlaag/schraplaag voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren
 • Hechtingslaag op poreuze ondergronden
 • Bindmiddel voor antislipstoffen (kwartz, korund, enz.)
Wat betreft alle verstrekte informatie wordt onze verantwoordelijkheid beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. De technische - en veiligheidsinformatiebladen dienen voor gebruik te worden gelezen en begrepen. Men kan hieraan echter geen enkele rechten ontlenen betreffende de accuraatheid van de informatie of de verkregen resultaten door het gebruik hiervan. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product te bepalen voor de door gebruiker gewenste toepassing. Bij twijfel dient de gebruiker testen uit te voeren die de geschiktheid van het product aan kunnen tonen.
Technisch informatieblad (TDS) EpoPrimer 107.47KB
Veiligheidsinformatieblad (MSDS) EpoPrimer A-comp 853.42KB
Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Epoxy harder B-comp 689.49KB