Epo primer 5kg (A+B)

98,35 (Inc. BTW)

 • oplosmiddelvrije 2-componenten primer op basis van epoxy
 • onder epoxy en polyurethaan gietvloeren
 • als hechtlaag op poreuze ondergronden
 • B component inbegrepen

Algemeen.

EpoPrimer is een oplosmiddelvrije 2-componenten primer op basis van epoxy.

Uitstekende hechting op beton, steen en hout en dus met name geschikt als hechtlaag op cement- en anhydrietgebonden ondergronden.

Toepassing.

 • Als hechtgrondering op poreuze ondergronden waarop een kunsthars vloer wordt aangebracht.
 • Als bindmiddel voor kwarts.

Eigenschappen/technische gegevens.

 • Kleur: geel transparant
 • Viscositeit: ca. 550 mPa.sec
 • Vaste stofgehalte: 100%
 • Dichtheid: 1,11 kg/l
 • Mengverhouding A:B = 2:1 (gewichtsdelen)
 • Licht verwerkbaar
 • Verwerkingstijd ca. 30 minuten bij 20°C
 • Verbruik: ca. 200-500 gr/m²  afhankelijk van ondergrond
 • Hechting op beton > 2,5 N/mm²
 • Beloopbaar na ca. 16 uur

Mengverhouding.

A:B = 2:1 ( gewichtsdelen)

Verbruik.

 • 150 – 300 gr/m² per laag als primer
 • 500 – 1200 gr/m² per laag als schraplaag
 • Bovenstaande waardes zijn als richtlijn gegeven, uiteindelijk verbruik is afhankelijk van de structuur en ruwheid van de vloer.

Verwerking.

Ondergrond:

Beton: De ondergrond moet droog, schoon, stof- en vetvrij zijn en mag geen cementhuid bevatten.

Eventueel aanwezige cementslik verwijderen door schuren, stofvrij stralen of etsen. Gaten en scheuren repareren met fijnmortel.

Een nieuwe betonvloer moet minimaal 30 dagen oud zijn.

Gladde en dichte ondergronden dient men alvorens te ruwen d.m.v. stofvrij kogelstralen en/of etsen.

Anhydriet gietdekvloeren dient men op te ruwen d.m.v. stralen of schuren.
Bij twijfel altijd eerst een hechtproef doen en deze na uitharding beoordelen.

Voorbereidend werk ondergrond:

 • De omgevings- en ondergrondtemperatuur moeten tussen de 5 en 25˚C zijn  ( 20˚C optimaal).
 • De ondergrondtemperatuur moet minimaal 10˚C zijn en 3˚C boven het dauwpunt liggen (zie dauwpunttabel). Dit om condensvorming te voorkomen.
 • De vochtigheid van de ondergrond mag maximaal 4% zijn.
 • Relatieve luchtvochtigheid (=RV) moet tussen de 60 en 85 % zijn.

Aanbrengen EpoPrimer:

 • Component A goed oproeren
 • Component B bij de A gieten en goed uit laten lekken (evt. schrapen)
 • De componenten, minimaal 3 minuten, homogeen mengen d.m.v. een boormachine met mengpropeller of meng-arm.
 • Mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals mengen. Hiermee wordt voorkomen dat ongemengde delen die zich op de bodem of aan de zijkant van de bus bevinden in de massa komen.
 • EpoPrimer aanbrengen met een schone vachtroller en/of kwast. Voor de kanten is een platte kwast aan te bevelen. Gebruik altijd nieuwe rollers wanneer het werk word onderbroken.
 • Verbruik. ca. 200 à 500 gr/m²
 • Binnen 24 uur de volgende laag aanbrengen. Let op! de laag moet na het aanbrengen van de primer gesloten van structuur zijn.
 • De EpoPrimer is na ca. 16 uur beloopbaar. Lagere temperaturen vertragen de doorharding.

Na uitharding:

Bij een temperatuur van 20˚C en een relatieve luchtvochtigheid van 65% is de laag mechanisch belastbaar na 3 tot 24 uur en chemisch-/waterbelastbaar na 7 tot 24 uur.
Stofvrij en goed te reinigen

Reiniging gereedschap.

Direct na gebruik het gereedschap reinigen d.m.v. aceton

Verpakking.

In blikverpakking van 5 kg

A= 3,35 kg  +  B= 1,65 kg

Tevens is epoprimer ook leverbaar in grootverpakkingen (op aanvraag)

Veiligheidsadviezen.

Gevarenaanduiding:

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking
naar een inzamelpunt voor gevaarlijk bijzonder afval brengen. Draag geschikte beschermende kleding,
handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich
onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Van deze producten zijn veiligheidsinformatiebladen opgesteld. Zie bijlagen.

 

Veiligheidsinformatieblad Epo primer A comp

Download

Veiligheidsinformatieblad Epo primer B-comp

Download

Categorieën: ,

20 jaar ervaring

Uw expert in Polyester en toebehoren

Gratis levering

Bij bestellingen vanaf €50

Veilig betalen

Beveiligde betaalmogelijkheden

Bijwerken…
 • Geen producten in je winkelmand.