• 20+ jaar ervaring
  • Gratis levering vanaf €100
  • Afhaalbox 24/7
Tip

Geen handige Harry of gebrek aan tijd, wij zorgen op een professionele manier voor de bekleding van uw vijver of zwembad !

Bezoek Polyvijvers

AcetonReinigingsmiddel

Volume

€ 5,42

  • Incl. 21% btw
Productomschrijving
ACETON is een snelverdampende vloeistof die kan ingezet worden als universele ontvetter en als reinigingsmiddel voor het schoonmaken van ondergronden en gereedschappen bij werken met polyester, epoxy, polyurethaan en siliconen. Aceton kan tevens als verdunner worden gebruikt. 
Het is een zeer ontvlambaar 99% concentraat.
Productinformatie
Productnummer PS10307.1
Productcategorie Additieven / Verharders
Technische specificaties
Consistentie Vloeibaar
Houdbaarheid Minstens 12 maanden (in gesloten verpakking onder normale bewaarcondities)
Kleur Kleurloos transparant
Soortelijk gewicht ca. 0,8 Kg/L
Volume 500 ml, 1 L, 5 L
Wat betreft alle verstrekte informatie wordt onze verantwoordelijkheid beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd. De technische - en veiligheidsinformatiebladen dienen voor gebruik te worden gelezen en begrepen. Men kan hieraan echter geen enkele rechten ontlenen betreffende de accuraatheid van de informatie of de verkregen resultaten door het gebruik hiervan. De gebruiker dient zelf de geschiktheid van het product te bepalen voor de door gebruiker gewenste toepassing. Bij twijfel dient de gebruiker testen uit te voeren die de geschiktheid van het product aan kunnen tonen.
Technisch informatieblad (TDS) Aceton 403.25KB
Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Aceton 643.53KB